База Фуенлабрада

Занятията се провеждат на адрес: Calle de Portugal, 41 - 28943 Fuenlabrada - Madrid

IES Africa

На този линк, подробна информация за сградата, инсталациите и условията:

www.iesafrica.org