База Мостолес

Занятията се провеждат на адрес: Avda. de la ONU, 85 - 87, 28936 Móstoles - Madrid

IES Juan Gris

На този линк, подробна информация за сградата, инсталациите и условията:

www.iesjuangris.es/