ЕКИП

Мария Горостанова
 • Директор на училището

Висше образование, Начална и предучилищна педагогика – Пловдивски университет. Стаж като учител 32 г., преподавател във 2 кл и Директор на училището.

Мадлена Будинова
 • Подготвителна група
Висше образование, Начална и предучилищна педагогика – СОУ „Климент Охридски„ – гр. София. Стаж като учител 13 г., преподавател в подготвителна група
Aндреана Тонева
 • Преподава в 1 клас
Висше образовение, Икономически Университет – гр. Свищов. Полувисше образувание, Институт за детски и начални учители „Надежда Крупская„ – гр. София. 16 г. стаж като учител, преподава в 1 клас.
Теодора Николова
 • Преподава в 3 клас.
Висше образование. Бакалавър начлна педагогика – Шуменски университет. Стаж като преподавател 17 г. 5 от тях в ПГНУ „Св. Иван Рилски„ Мадрид. Преподава в 3 клас.
Ваня Илиева
 • Преподава в 4 кл.
Полувисше образование, с учителска правоспособност по български език и литература, руски език и рисуване – Иснтитут за подготовка на учители „ Дочо Михайлов„ гр. Силистра, преподава в 4 кл.
Пенка Цветанова
 • Преподава в 5 клас.
Висше образование, български език и литература и история с професионална предагогическа квалификация за преподавател – Великотърновски университет. Педагогически стаж – 21г., преподава български език и литература в 5 клас.
Mаргарита Костадинова
 • Преподава в 6 клас.
Висше образование. Магистър бългасрки и руски език с професионална квалификация за учител – Шуменски универстет. 20г. трудов стаж като учител. 2 от тях в ПГНУ „Св. Иван Рилски„ Мадрид, преподава български език и литература в 6 клас.
Елка Панайотова
 • Преподава в 7 клас.
Висше образование. Магистър бългасрки език и история с професионална квалификация за учител – Шуменски универстет. 13г. трудов стаж като учител. 3 от тях в ПГНУ „Св. Иван Рилски„ Мадрид, преподава български език и литература в 7 клас
Емил Димитров
 • Преподава в 8 клас.
Висше образование. Магистър бългасрки език и литература с професионална квалификация за учител – Великотърновски универстет. 12г. трудов стаж като учител. 2 от тях в ПГНУ „Св. Иван Рилски„ Мадрид, преподава български и литератра в 8 клас.
Пламен Станев
 • Преподава в 5, 6, 7 и 8 клас.
Висше образование. Педагогика на обучението по история и география спрофесионална квалификация на учител по история и география, Бакалавър. – Русенески университет „Ангел Кънчев„. 3г. стаж като учител, преподава история и география от 5 до 8 клас
Калин Ангелов
 • Помощник администратор
Ася Ралчевска
 • Администратор