Информация за родители

Първо Българско Неделно Училище "Св.Иван Рилски" учебна 2015/2016 година

Мадрид и Мостолес

Учебната програма е съставена от 34 учебни седмици (недели) по 5 учебни часа. Изучаваните предмети са: Български език и литература (всички класове), Роден край (1кл.), Околен свят (2кл.), Човекът и обществото (3 и 4 кл.), История на България (5 и 6 кл.), География на България (8 кл.).

Начало на учебната година 27.09.2015

Край на учебната година 05.06.2016

I срок 27.09.2015 – 31.01.2016

II срок 07.02.2016 - 05.06.2016

Ваканции:

Коледна - 21 дек. до 09 януари

Великденска - 14 март до 26 март

Учебни седмици - недели:

 • Септември - 27
 • Октомври – 4, 11, 18, 25
 • Ноември – 1, 8, 15, 22, 29
 • Декември – 6, 13, 20
 • Януари – 10, 17, 24, 31
 • Февруари – 7, 14, 21, 28
 • Март - 6, 13, 27
 • Април - 3, 10, 17, 24
 • Май – 1, 8, 15, 22, 29
 • Юни - 5

Учебни часове:

1 Учебен час: 10:00ч - 10:40ч

2 Учебен час : 10:50ч – 11:30ч

Закуска - 20 мин.

3 Учебен час: 11:50ч – 12:35ч - Извънкласна дейност

4 Учебен час: 12:45ч - 13:25ч

5 Учебен час: 13:35ч - 14:15ч

Фуенлабрада

Учебната програма е съставена от 34 учебни седмици (съботи) по 5 учебни часа. Изучаваните предмети са: Български език и литература (всички класове), Роден край (1кл.), Околен свят (2кл.), Човекът и обществото (3 и 4 кл.), История на България (5 и 6 кл.), География на България (8 кл.).

Начало на учебната година 26.09.2015

Край на учебната година 04.06.2016

I срок 26.09.2015 – 30.01.2016

II срок 06.02.2016 - 04.06.2016

Ваканции:

Коледна - 20 дек. до 08 януари

Великденска - 13 март до 25 март

Учебни седмици - съботи:

 • Септември - 26
 • Октомври – 3, 10, 17, 24, 31
 • Ноември – 7, 14, 21, 28
 • Декември – 5, 12, 19
 • Януари – 9, 16, 23, 30
 • Февруари – 6, 13, 20, 27
 • Март - 5, 12, 26
 • Април - 2, 9, 16, 23, 30
 • Май – 7, 14, 21, 28
 • Юни - 4

Учебни часове:

1 Учебен час: 10:00ч - 10:40ч

2 Учебен час : 10:50ч – 11:30ч

Закуска - 20 мин.

3 Учебен час: 11:50ч – 12:35ч - Извънкласна дейност

4 Учебен час: 12:45ч - 13:25ч

5 Учебен час: 13:35ч - 14:15ч